Reactie B&W op Second Opinion Filmhuis: exploitatiebegroting ontbreekt(Lux in Nijmegen wordt door de gemeente Arnhem als benchmark gebruikt voor Focus Filmhuis. Geheel ten onrechte.)

Via een brief (pdf) aan de gemeenteraad heeft wethouder Elfrink (SP) gereageerd op de bevindingen van Second Opinion Filmhuis.

In de brief stelt Elfrink onder meer dat de second opinion geen inzicht biedt in de bedrijfsexploitatie. Dat klopt. Dat is gedaan omdat er heel veel is af te dingen op de bedrijfsexploitatie van de gemeente Arnhem en een goede vergelijking daardoor niet mogelijk is. De aannames van de gemeente Arnhem zijn boterzacht.

Allereerst is er al het nodige af te dingen op de bezoekersaantallen die verwacht worden in de geplande nieuwbouw op het Kerkplein. De Strategische Toekomstvisie Focus (augustus 2014) meldt: "Na uitbreiding naar vijf zalen verwacht Focus te groeien van 65.000 bezoekers in 2013, naar ruim 90.000 bezoekers."

In het Bedrijfsplan FFA (mei 2015), is het verwachte aantal bezoekers opeens fors omhoog geschroefd. Daarin staat dat er tussen de 105.000 bezoekers en 125.000 bezoekers per jaar. Het is onduidelijk waar die stijging met 15.000 tot 35.000 bezoekers per jaar opeens vandaan komt.

Volgens het Bedrijfsplan FFA is de locatie Kerkplein dekkend bij 120.000 bezoekers per jaar.

Wanneer Focus het bij het juiste eind heeft en het Nieuwe Focus ruim 90.000 bezoekers per jaar trekt, leidt dit tot een structureel jaarlijks exploitatietekort van 222.000 euro. (Bron: Bedrijfsplan FFA).

Cultureel ondernemerschap
Dag- en avondhoreca maken een groot onderdeel uit van het Bedrijfsplan FFA. Hoewel in het Bedrijfsplan FFA al wordt geconcludeerd dat de markt voor horeca in Arnhem al ruim voorzien is en er sprake is van een "behoorlijke concurrentie", staat 'huuropbrengst horeca' voor een bedrag van 70.000 euro per jaar op de exploitaitebegroting. Dat bedrag is niet realistisch, maar het is noodzakelijk om de exploitatiebegroting op het Kerkplein sluitend te krijgen.

Het wekt verbazing dat Focus ten aanzien van Cultureel Ondernemerschap vol inzet op horeca, maar het totaal geen interesse heeft in muziek, theater en debat die in veel andere filmhuizen (Amersfoort, Nijmegen, Haarlem, Apeldoorn, Den Bosch, om er maar een paar te noemen) een essentieel onderdeel vormen van een succesvolle bedrijfsvoering.

In de Strategische Toekomstvisie Focus en de Businesscase FFA is nergens aandacht voor juist deze cross-overs. Met uitzondering van horeca, ontbreekt cultureel ondernemerschap volledig in de exploitatiebegroting in het Bedijfsplan FFA.
Het Rembrandt-theater leent zich er bij uitstek voor!

Benchmark film
Het is een raadsel waarom muziek, theater en debat op geen enkele wijze zijn meegenomen in de plannen van Focus, terwijl de benchmark die de gemeente in het Bedrijfsplan FFA opvoert, daar in de meeste gevallen wel in voorziet. De meeste vergelijkingsgemeenten bieden naast filmvertoningen, een breder cultuuraanbod met theater en/of muziek aan.

Een goede vergelijking tussen Focus en de benchmark-gemeenten gaat daardoor mank. Je vergelijkt filmhuizen die film, muziek, theater, debat en horeca aanbieden met een filmhuis dat uitsluitend film en horeca aanbiedt. Dat is appels met peren vergelijken.

Benchmark horeca
Ditzelfde geldt voor de benchmark ten aanzien van horeca. De Verkadefabriek in Den Bosch en Lux in Nijmegen worden in het Bedrijfsplan FFA gebruikt om een goede indicatie van de horeca-opbrengsten van Focus mogelijk te maken.

Zowel de Verkadefabriek als Lux bieden echter naast film een breder aanbod met theater en muziek. Hierdoor gaat een vergelijking met Focus volledig mank. In de huidige plannen komen in het Nieuwe Focus alleen filmbezoekers. In de benchmark-gemeenten zijn dat naast filmbezoekers ook theaterbezoekers en concertbezoekers.

Conclusie
Bezoekersaantallen worden te hoog ingeschat. Horeca-opbrengsten worden te hoog ingeschat. Vergelijkingsgemeenten blijken geen vergelijkingsgemeenten. De gemeente Arnhem hanteert te hoge verwachtingen om de exploitatiebegroting voor een filmhuis op het Kerkplein sluitend te krijgen.

En zelfs wanneer alle rozengeur en maneschijn uit de exploitatiebegroting blijkt te kloppen, waarschuwt het Bedrijfsplan op pagina 43 dat de kans groot is dat er geld bij moet:

"Als het gemiddelde van de minimum- en de maximumvariant wordt aangehouden, dan moet dekking gevonden worden voor 54.000 euro per jaar. Een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie lijkt hier voor de hand te liggen."


<<< Terug naar nieuwsoverzicht <<<

 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij