Mening experts: second opinion is te hoog

Bij de bezichtiging van Rembrandt waren behalve de bouwkundig adviseur van onderzoeksbureau Vaecon, ook drie externe architecten en een bouwkundig adviseur aanwezig. Wij hebben de second opinion door hen laten beoordelen om te zien of we misschien iets over het hoofd gezien hebben.

Dat niet, maar onafhankelijk van elkaar melden ze alle drie dat wij met onze berekening te hoog zitten.

Vincent van Vuuren, Hurenkamp Architecten & Adviseurs:

  "Een keurige rekenexercitie door Vaecon; op grond van enkele door ons gerealiseerde grotere herbestemmingsprojecten zijn de kosten kengetallen voor ons zeker herkenbaar.

  Gelet op de besproken herinrichting van het pand (beperkte verbouw) en het ambitieniveau geven de cijfers wat mij betreft een reeel beeld.

  Wat mij betreft kan de post honoraria architect / adviseurs nog iets naar beneden worden bijgesteld (-/- 25%) en de post onvoorzien kan van 10% naar 5%."

Bob en Liesbeth Kip van BOB Architectuur. Dit bureau is verantwoordelijk voor de bouw en verbouw van diverse bioscopen in Zuid-Nederland:

  "Wij zijn liever geen schotten in de grote zaal.

  Verder vinden wij de raming erg hoog. Bijvoorbeeld met vloerbedekking en stoelen. Wij zetten dat 30% goedkoper in onze plannen.

  We vinden ook het honorarium veel te hoog. In de second opinion is dat 20% van de verbouwkosten. Dit lijkt teveel alsof wij architecten en adviseurs er teveel aan willen verdienen.

  De reserveringen in de berekening voor balie en bar kan makkelijk gehalveerd worden. We snappen ook niet dat het opknappen van de wanden met het oppervlakte van 4177m2 x 25 euro wordt berekend."

Wim van Dijk, als medewerker van Ballast-Nedam jarenlang betrokken bij calculatie, project- en planontwikkeling en management:

  "De aangeleverde documenten zijn van een goed en onderbouwd karakter en geven aan dat er met zorgvuldigheid naar is gekeken. Toch heb ik wat opmerkingen op een aantal posten.

  De prijs van de nieuwe liftinstallatie voor 3 stopplaatsen is te hoog (tussen de 10 en 15 duizend euro)

  De opslagen over de bouwkundige prijs is, gezien de diverse posten die er in zijn opgenomen, aan de veel te hoge kant. Ik zou zelf gaan voor de navolgende percentages voor ABK max.6%, AK 7% en W+R 2%. Dat geeft een correctie van 140.000 euro.

  Verder wordt er in de bouwkosten nog een post van 3% onvoorzien opgenomen. Verderop in de berekening wordt ook al 10% voor het geheel opgenomen. ik zou deze 3% (90.000 euro) niet opnemen.

  De post honoraria is mijn inziens veel te hoog.

  Ik zou de post 'diverse interieurs' van 104.000 euro verlagen naar 50.000 euro.

  De totale correctie mijnerzijds zou ongeveer 435.000 euro bedragen. Het totaalbedrag komt dan net onder de 8 miljoen uit."


<<< Terug naar nieuwsoverzicht <<<

 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij