Strategische Visie Filmhuis in Rembrandt

Filmhuis-directeur Henk Bitter heeft geen goed woord over voor de plannen om het filmhuis te verhuizen naar Rembrandt.

Bitter heeft de gemeenteraad voorgelogen toen hij beweerde dat het totaal onmogelijk is om de plannen van Focus uit de Strategische Visie (pdf) in Rembrandt te realiseren, en dat er in de Second Opinion geen rekening mee is gehouden. Die kritiek wordt op deze pagina weerlegd.

De Strategische Visie heeft het Filmhuis in augustus 2014 opgesteld, in nauwe samenwerking met de gemeente. Aan de hand van deze Strategische Visie is de Businesscase voor de nieuwe locatie van het filmhuis opgesteld door de gemeente.

Bij het uitvoeren van de Second Opinion hebben we de uitgangspunten uit de visie van het Filmhuis vanzelfsprekend meegenomen. Dat is noodzakelijk om een goede vergelijking mogelijk te maken.

De Strategische Visie van Focus is onderverdeeld in zeven strategische richtingen. We werken ze hieronder uit.


1. het nieuwe Focus is een flexibel filmtheater

Door een gebouw (hardware), de programmering (software) en de organisatie (orgware) flexibel in te richten, kan Focus de programmering leidend laten zijn en waar nodig de organisatie aanpassen.

Focus wil de basis hiervoor ook in het nieuwe gebouw leggen, in de indeling, inrichting en technologie, zodat het gebouw toekomstbestendig is.

Over programmering en organisatie valt door ons weinig te zeggen, maar het gebouw voldoet aan deze wens. De inrichting en de technische installaties worden in de Second Opinion vernieuwd. In totaal is daarvoor een bedrag van maar liefst 1,8 miljoen euro gereserveerd.

De bestaande zalen blijven gehandhaafd en worden verkleind om te voldoen aan de wensen van het Filmhuis. Waar nodig kan de indeling in de toekomst tegen beperkte kosten worden aangepast.


2. Het nieuwe Focus is een Third Place in Arnhem

Focus wil een intieme verblijfsplek in Arnhem zijn waar je cultuur kan ervaren, kan eten, drinken, lezen, vrienden ontmoeten en werken, en waar een prettige en levendige sfeer is.

Cafe Mahler bij Musis hebben wij als voorbeeld genomen hoe je cultuur en een ontmoetingsplek goed met elkaar kunt combineren. De huidige foyer op de begane grond van Rembrandt is bij uitstek de plek om zo'n ontmoetingsplek te realiseren.


3. Het nieuwe Focus biedt meer dan film alleen

We zoeken in de programmering naar cross- overs en verbindingen om de bezoekers nieuwe inzichten te geven en hen op diverse en verfrissende manieren met kunst in aanraking te laten komen.

Om dit alles goed te kunnen doen, gaan we nog meer samenwerken en creeren we netwerken met aanbieders van andere kunst- en cultuurdisciplines.

Het heeft ons verbaasd dat het Filmhuis wel zegt te willen samenwerken met andere disciplines, maar dat hier in de indeling van de nieuwbouw geen enkele rekening mee wordt gehouden. Uit de Businesscase blijkt nergens dat er faciliteiten voor muziek, theater en debat worden opgenomen.

Veel filmhuizen (Amersfoort, Haarlem, Nijmegen, om er maar een paar te noemen) hebben in hun pand de faciliteiten voor muziek, theater en debat. Focus doet dat in haar plannen niet. Wij stellen voor om dit ook mee te nemen in Rembrandt. Het Rembrandt-gebouw is er zeer geschikt voor!

We hebben de mogelijkheden voor debat, muziek en theater buiten de begroting moeten laten, omdat de gemeente dat in haar plannen ook niet doet. Maar de mogelijkheden van Rembrandt op dit vlak zijn ongekend groot.


4. het nieuwe Focus spreekt nog meer doelgroepen aan

Focus ziet het als zijn taak om, zonder zich op het vlak van entertainment te begeven, ook andere doelgroepen aan te spreken dan de traditionele cultuurbezoeker.

Dit is een programma keuze. Bij de Second Opinion is dit om die reden niet meegenomen.


5. Het nieuwe Focus breidt de cultuureducatie uit

Focus is van mening dat de toegevoegde waarde van een filmtheater boven een reguliere bioscoop onder meer geboden wordt door cultuureducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Ook dit is een programma keuze. Mocht er voor cultuureducatie ruimte nodig zijn in het gebouw, dan is die aanwezig in Rembrandt.


6. het nieuwe Focus zet steviger in op cultureel ondernemerschap

Hoewel Focus niet kan voortbestaan zonder een bijdrage van de overheid, willen wij de financiele afhankelijkheid van de overheid zo laag mogelijk houden door ook op andere deelgebieden verder inhoud te geven aan het cultureel ondernemerschap.

Focus wil dit bereiken door het aanbieden van een aantrekkelijke dag- en avondhoreca, het aanspreken van de zakelijke markt, schaalvergroting en het vergaren van overige eigen inkomsten.

Al eerder is opgemerkt dat we het vreemd vinden dat Focus vol inzet op horeca, maar totaal geen interesse heeft in muziek, debat en theater. Desalniettemin: de horeca-wensen van Focus kunnen volledig gerealiseerd worden in Rembrandt.

Het aantal vierkante meters dat voor horeca gereserveerd is in de locatie Kerkplein, is ook aanwezig in Rembrandt. Op de begane grond van Rembrandt zat decennialang een chinees restaurant.


7. het nieuwe Focus levert een sterke bijdrage aan een vitale binnenstad

Focus heeft een sterke voorkeur voor herhuisvesting in de binnenstad, omdat wij geloven dat de aantrekkingskracht daar het sterkst is.

Het is onze mening dat het niet noodzakelijk is dat een filmhuis in het hart van de binnenstad geplaatst wordt om succesvol te zijn. Alleen al Amsterdam telt vier filmhuizen buiten het centrum. Ook bijvoorbeeld de Verkadefabriek in Den Bosch ligt buiten het centrum.

Met 350.000 bezoekers per jaar heeft het Rembrandt-theater voldoende aangetoond een aantrekkelijke locatie voor filmbezoekers te zijn.Post Scriptum:
Filmhuis-directeur Henk Bitter is om een reactie gevraagd om aan deze pagina toe te voegen. Hij heeft hier echter nog niet op gereageerd.

Er is hem eerder via e-mail gevraagd een aantal zaken uit de Strategische Visie toe te lichten. Daarop reageerde Bitter alsvolgt:

"De feiten heb ik in mijn vorige mail opgesomd en die volstaat daarmee als reactie op jouw herhaalde aantijgingen. Jammer dat je de realiteit niet aanvaardt."

 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij